poniedziałek, 2 grudnia 2013

Coaching - jak to robić dobrze.Mark Rittenberg z zespołem w nowej odsłonie. Tym razem zajęcia poświęcone w całości zagadnieniu bycia dobrym coachem dla swojego zespołu oraz dla siebie.

Zestaw umiejętności jakie uzyskaliśmy po tych zajęciach można podsumować jako:

  1. Śledzenie: Budowanie świadomości zachowania i myśli
  2. Pytanie: Pytania otwarte, pytania pogłębiające temat.
  3. Nazywanie: ujawnianie tych rzeczy, które są wypowiedziane, ale w sposób nieskładny – prze-aranżowanie wypowiedzi mówiącego.
  4. Odtwarzanie: Słuchanie z zamiarem odtwarzania tego, co mówca mówi. Empatia słuchania.
  5. Informacja zwrotna: Potwierdza całkowity udział słuchającego w sesji.
 

Fot. W. Kujawski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz